ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

------------------------
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานใหม่ในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานใหม่ในตำแหน่งจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หมายเหตุ : สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.nfc.or.th หรือ https://nfc.thaijobjob.com
ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายระเอียดเกี่ยวกับการสอบฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายระเอียดเกี่ยวกับการสอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายระเอียดเกี่ยวกับการสอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายระเอียดเกี่ยวกับการสอบฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ